Skip to main content

Parādi savas zināšanas RSU Starptautiskajā studentu konferencē 2021!

raksti

Sociālo zinātņu un veselības nozares studentiem 6000 dalībnieku un apmeklētāju pulkā ir iespēja prezentēt savus izstrādātos pētījumus, iegūt komentārus un ieteikumus gan no citiem studentiem, gan no žūrijas pārstāvjiem – pētniekiem un docētājiem. To varēs izdarīt Rīgas Stradiņa universitātes Starptautiskajā studentu konferencē, kas notiks tiešsaistē 2021. gada 22. un 23. martā. Aktīvajiem dalībniekiem jāreģistrējas un savas tēzes jāiesniedz līdz 15.janvārim. 

Elizabete Ronija Dreimane, Rūta Reinsone

Atklās zinātnes nedēļu

2021. gada konference atklās Zinātnes nedēļu. Katru dienu paredzētas pētniecisko darbu prezentācijas, plenārsēdes un radošās darbnīcas, kur konferences dalībnieki un viesi varēs apgūt un pilnveidot savas zināšanas dažādās jomās. Radošajās darbnīcās dalībnieki varēs apgūt kaligrāfiju un pat reanimēt pacientu.

Konferences norise – gan klātienē, gan tiešsaistē

Konferences organizatori piedāvās modernu un laikmetam atbilstošu formātu. Dalībniekiem konferencē būs iespējams piedalīties gan klātienē, gan arī vērot visas konferences sekcijas tiešsaistē. Klātienē norisināsies dažu darba grupu tikšanās un ekskursijas, ievērojot visas epidemioloģiskās prasības.

Viena no lielākajām konferencēm Ziemeļeiropā

Ikgadējā zinātniskā konference tiek rīkota jau kopš 1950. gada. Tā ir kļuvusi par vienu no lielākajām studentu konferencēm Ziemeļeiropā, pagājušogad tiešsaistē pulcējot vairāk nekā 3000 dalībnieku no 20 dažādām pasaules valstīm.

Konferenci centīsies popularizēt arī ārpus Ziemeļeiropas

Konferences organizatori vēsta, ka ar laiku plāno konferenci popularizēt arī Eiropas dienvidos un pat citos pasaules kontinentos. Ir uzsāktas sarunas ar Spāniju, Grieķiju, Turciju, Franciju un Brazīliju. Organizatori apsver, kā konferenci popularizēt arī internacionāli, lai tā iegūtu atpazīstamību un veicinātu jaunu dalībnieku piesaisti. Konferenci iedzīvinās sadarbība ar citām pasaules augstskolām un studentu organizētām konferencēm.

Surdotulkojumu nodrošinās, ja tas būs nepieciešams

Konference notiks angļu valodā, taču organizatori norāda: "Tā kā RSU ir vislabāk pielāgota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, surdotulkojumu nodrošināsim, ja tas būs vajadzīgs".

Aktīvie un pasīvie konferences dalībnieki

Par konferences dalībnieku var kļūt ikviens, kas ir veselības aprūpes vai sociālo zinātņu studējošais. Konferencei var pieteikties gan kā aktīvais dalībnieks – prezentētājs –, gan kā pasīvais dalībnieks – klausītājs.

Veselības aprūpe iepretim sociālajām zinātnēm

Konferences programma ir paredzēta veselības aprūpes un sociālo zinātņu studentiem. Veselības aprūpes pārstāvju katru gadu ir nedaudz vairāk, jo Rīgas Stradiņa universitātē šī bloka studentu ir daudz. Konferences organizatori vēsta, ka konferencei mēģina piesaistīt vairāk sociālo zinātņu studējošos, lai dalībnieku īpatsvars abiem zinātņu virzieniem būtu līdzīgs. Tādēļ organizatori aicina sociālo zinātņu pārstāvjiem būt aktīvākiem.

Nepieciešama vīza? Tā nav problēma!

Konferencē piedalās ne tikai Latvijas, bet arī citu valstu pilsoņi. Tiem dalībniekiem, kuri ir trešo valstu pārstāvji, nokļūšanai Latvijā ir vajadzīga vīza. Tieši tādēļ konferencei ir sadarbība ar valsts iestādēm, kuras palīdz dalībniekiem iegūt un nokārtot vajadzīgos dokumentus. Konferences organizators Māris Lapšovs atzīst, ka katru gadu tomēr ir kāds, kas konferenci mēģina izmantot, lai apmestos Latvijā. Tas nevienam nav izdevies, jo valsts iestādes veic nepieciešamo pārbaudi.

Vēstnieku jeb Ambassador programmas attīstība

Izveidotās vēstnieku jeb Ambassador programmas mērķis ir popularizēt konferenci ārpus valsts robežām un kopā pulcēt cilvēkus, kuriem rūp zinātne. RSU studentam kļūstot par konferences vēstnieku, dalībnieks saņem dāvanu no konferences organizatoriem, vēstnieku programmas sertifikātu un dāvanu kartes, ja konferencei piesaistīti jauni dalībnieki. Savukārt citu universitāšu studenti saņem pieteikšanās atlaidi atkarībā no piesaistīto dalībnieku daudzuma. Līdz šim programma nav guvusi lielu atsaucību. Organizatori uz tādu cer šogad, jo pieteikšanās programmai jau ir izsludināta. Tai var pieteikties jebkurš students, kurš vēlas iegūt lielisku pieredzu un bezmaksas dalību konferencē. Konferences pārstāvji cer, ka šogad izdodies savākt vismaz desmit valstu pārstāvjus, kuri vēlēsies kļūt par konferences vēstnešiem.

Cer uz ERASMUS+ sadarbības partneru iesaisti

Konferences organizatori ar Rīgas Stradiņa universitātes Starptautisko sakaru departamenta atbalstu ir izsūtījuši vairāk nekā 200 ziņu ERASMUS+ sadarbības partneriem. Tiem izteikts aicinājums piedalīties Starptautiskajā studentu konferencē. Organizatori veic arī ārvalstu studentu piesaisti, lai konferences dalībnieku pulks kļūtu vēl lielāks un starptautiskāks.

Veicina iepazīt citas kultūras

Tā kā konferencē piedalās dalībnieki no dažādām pasaules valstīm, pārstāvēto kultūru un tautu īpatsvars ir liels. Konferencē katrs students var prezentēt savu zinātnisko darbu, taču tā ir arī vieta, kur iepazīstināt ar savu kultūru. Organizatori uzsver, ka katrs dalībnieks ar savu darbu var sniegt artavu zinātnes attīstībā. Paralēli organizētās ekskursijas citu valstu pārstāvjiem sniedz iespēju iepazīt Rīgu, mūsu kultūru un lauzt kādus stereotipus par mums. Tieši tāds arī ir konferences mērķis – ieguldīt zinātnes attīstībā, paralēli veicinot citu kultūru iepazīšanu un dažādu stereotipu laušanu.

Kā pieteikties konferencei?

Konferencei var pieteikties mājaslapā. Sadaļā REGISTRATION ir iespējams noskatīties divas video pamācības, kā pieteikties gan aktīvajiem, gan pasīvajiem dalībniekiem. Aktīvie dalībnieki savas tēzes var iesūtīt līdz 15. janvārim, savukārt pasīvie dalībnieki var pieteikties arī konferences laikā.

Platforma jaunām zināšanām

Konferences organizators Māris Lapšovs aicina izmantot konferenci kā platformu jaunām idejām, zināšanām un sevis pilnveidošanai. Viņš katram dalībniekam rosina paņemt sev pēc iespējas vairāk no tā, kas konferences laikā būs piedāvāts. M. Lapšovs uzsver, ka konferences organizatori darīs visu, lai katram dalībniekam nodrošinātu neatņemamu pieredzi, piedaloties konferencē. Organizatori cer, kas tas notiks pat tad, ja konference norisināsies tiešsaistē.

Seko jaunumiem FB un Instagram

Jaunākais saturs