Skip to main content

Ir vieta, kur studenta viedoklis ir svarīgs

Sarunas
Raksti

RSU Multimediju komunikācijas neklātienes (MKN_1) 1.kursa studenti pēc pirmā studiju gada, apkopojot iegūtās zināšanas un atziņas, secina, ka studentu medijam ir būtiska nozīme mācību procesā. Tas ir kā atskaites punkts un praktisks pielietojums teorētiskajam pamatam.

“Mūsu kurss ir draudzīgs un tāpēc sestdienas neliekas kā apgrūtinājums, lai mācītos. Visi kopā mēs varam ne tikai radīt jaunus darbus, bet dot arī savu ieguldījumu medija saturā,” vienojas multimediju neklātienes 1. kursa studenti.     

Edijs Braunfelds saredz veidu, kā studentu medijs varētu attīstīties. “Studentu medijs vēl pagaidām nav nacionālais medijs, tomēr mēs ar lielu interesi tajā darbojamies. Lielajiem medijiem tā ir iespēja saredzēt jaunos talantus.”

Anna Dzene strādā Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā un saprot, ka “iesācējiem šeit ir iespēja publicēt savus darbus, kas sniedz pirmo atspērienu tālākajās profesionālajās gaitās, neraugoties uz pašreizējo darba jomu.”

Agnese Gurecka, rosinot ieinteresētību, mudina: “Studentu medijs ir labs veids kā nepilna laika un klātienes studentiem, uzzināt citam par cita aktualitātēm, redzēt veiktos darbus un sadarboties.”

Ieva Kalniškāne, domājot par studijām, atzīst: “Studentu medijs ir lieliska platforma, kur jaunajiem studentiem iegūtās zināšanas izmantot praktiski un redzēt, kā tas darbojas. ”

Saiva Keisele secina, ka skalak.rsu “motivē veidot tādus darbus, lai nebūtu kauns rādīt publikai.”

Baiba Laganovska, iedvesmojot citus, saka: “Tavas domas var sadzirdēt, tavas domas var izlasīt, tavas domas var saskatīt. Student, tev ir balss, runā skaļāk! Ir kāda vieta, kur studenta viedoklis ir svarīgs.”

Jekaterina Poļanska izceļ ieguvumus: “Studentu medijs iemāca domāt plaši un dot iespēju izpausties radoši”

Veronika Semjonova ir absolūti pārliecināta, ka studentu medijs “palīdz attīstīt vizuālo konceptu apvienot ar tekstu vai citu materiālu.”

LRM_EXPORT_160695095787445_20190119_133202142.PNG

Foto: Edijs Braunfelds

 

 

 

Jaunākais saturs