Skip to main content

Svētupes nēģu tacis

vizuāli stāsti
raksti

Nēģu tacis ir īpašas konstrukcijas laipa, kas būvēta no egļu kārtīm, tās sastiprinot kopā bez skrūvēm un naglām. Mūsdienās stiprināšanai izmanto arī skrūves. Balstus upes gultnē iedzen ar kruķi - smagu veseri, tāpēc saka nevis būvēt, bet iesist taci.

Lai upes straumē varētu ērti iegremdēt murdus, tā virspusē ierīko 30 – 40 cm platu dēļu klāju jeb laipu. Svētupē parasti nēģu zvejai izmanto mazos murdus, kuri piemēroti ikdienas ielikšanai un izcelšanai stāvot uz tača laipas. Murdus upē ieliek vakarā, kad iestājusies tumsa un izņem rītausmā, reizi stundā pārbaudot lomu. Svētupes nēģu tača saimnieki, Nikolajs un Inese Koluškini, zvejo nēģus gandrīz 20 gadus. Nēģu zveja Svētupē notiek no 1. augusta līdz 01. februārim. Kad upe pilnīgi aizsalst, saimniekiem nākas ne tikai rūpēties par āliņģiem, kur ievietot un izņemt murdus, bet arī rūpīgi uzmanīt, lai ledus cilājoties neizceltu tača balstus un to nesagrautu.  Tača saimnieki piedāvā iespēju ne tikai nogaršot jau pagatavotus nēģus,  bet arī noķert pašam vai kopā ar draugiem vai ģimeni! 

 

lorem ipsum

Tacis_01.JPG
Tacis_14.jpg
Tacis_13.jpg
Tacis_12.JPG
Tacis_11.jpg
Tacis_10.jpg
Tacis_09.jpg
Tacis_08.jpg
Tacis_07.jpg
Tacis_06.jpg
Tacis_05.jpg
Tacis_04.jpg
Tacis_03.jpg
Tacis_02.JPG

Agnese Linde