Skip to main content

Kā atrast līdzīgi domājošos? Jam session vietas Rīgā

vizuāli stāsti
sarunas

 

Jam session ir pasākums brīvā gaisotnē, kur ikviens, kas spēlē kādu mūzikas instrumentu vai dzied, var izpaust sevi un muzicēt kopā ar citiem.

Rīgā visbiežāk jam session notiek Local House un Tallinas Pagalms. Local House muzicēšana notiek katru otrdienu jau vairāk nekā simts reizes.

Cilvēki komunicē caur mūziku un saprotas bez runāšanas, tādēļ šī tēma šķiet interesanta un aktuālā. Ir interesanti, kā cilvēki, kuri dzīvē nekad nav pārmijuši ne vārda, var paņemt rokā instrumentus un caur tiem sarunāties un veidot ko skaistu un neatkārtojamu. Neviens jams nekad nevar atkārtoties un būt vienāds, tādēļ šis ir tīrs un neatkārtojams pieredzes moments, kurš ir jāizbauda notiekošajā brīdī.

Local House un Tallinas Pagalma jam`i ir jūtami atšķirīgi. Tallinas pagalmā ir ieejas maksa, turpretī Local House viss notiek par brīvu, ir vairāk cilvēku un tādējādi arī vairāk spēlētāju, klausītāju un laba laika pavadītāju. Tie, kas tur vienojas mūzikā, bieži atrod kontaktu arī ārpus tās. Veidojas sava komūna ar kopīgām interesēm. Ar laiku cits citu iepazīst un otrdienas kļūst par rituālu iet uz jam session Lokal House un baudīt mirkli un atpūsties no ikdienas. Tallinas Pagalma jam session šķita pārlieku nopietns un kautrīgs. Cilvēki nešķita tik atvērti un līksmi kā otrdienas džamos Local House.

Jam session var būt vieta kādam, kurš nezin kā, bet grib sevi izpaust mūzikā, gūt pieredzi, uzlabot savas prasmes un atrast līdzīgi domājošos.

4.JPG


2.JPG
3.JPG


6_0.jpg
7_0.jpg

8.JPG
5_0.jpg9.JPG

Autore: Marta Gusāre

 

 

Jaunākais saturs