Skip to main content

Tilta veidotājs starp autoriem un lasītājiem

Sarunas

Megija Marija Liesma, RSU Studentu medijs Skaļāk

Veidot empātisku, izglītotu un pilsoniski aktīvu sabiedrību. To par sava darba misiju uzskata biedrība “Ascendum” un Satori.lv. Kāda nozīme ir redaktoram, lai to veiksmīgi  izdarītu? Par to labāk zina stāstīt Satori.lv redaktors - Henriks Eliass Zēgners.

Satori.lv redaktors Henriks Eliass Zēgners.jpg

Pastāstiet, kā kļuvāt par Satori.lv redaktoru!

Ar Satori.lv jau labu laiku biju sadarbojies kā autors, publicējot gan daiļliteratūru, gan rakstus par mūziku un literatūru, tāpat biju piedalījies gan Satori.lv rīkotos lasījumos, autoru radošajās nometnēs un citos pasākumos. Ar redakciju biju labi pazīstams un brīdī, kad tika lemts par redaktora nomaiņu, Biedrība "Ascendum" – Satori.lv izdevējs – man šo darbu piedāvāja.

Jūs sevi uzskatāt par redakcijas vadītāju vai līderi, kāpēc?

Darba organizācija ir mana atbildība, taču cenšos to organizēt demokrātiskā struktūrā bez izteiktas hierarhijas. Manuprāt, tas ne tikai uztur patīkamāku darba vidi, bet ļauj darbiniekiem strādāt produktīvāk.

Kādas īpašības, jūsuprāt, ir vajadzīgas labam redaktoram?

Vērība un nerimstoša interese par konkrēto darba lauku. Spēja sekot līdzi aktualitātēm un izprast tajā notiekošās kopsakarības, prasme atšķirt būtisko no nebūtiskā. Ļoti svarīgas ir komunikācijas prasmes.

Kādas ir visbiežākās problēmas, ar ko saskaraties redaktora darbā?

Mediju situācija pasaulē un Latvijā joprojām nemitīgi mainās. Kā konkurēt informācijas apritē – tas ir visaktuālākais jautājums. Proti, kā piesaistīt cilvēku uzmanību nopietnam, padziļinātam saturam laikā, kad uzmanība medijiem tiek veltīta arvien saraustītākā veidā. Darbā šajā konkrētajā medijā ik pa brīdim saskaros arī ar ekspertu trūkumu dažās specifiskās jomās, viņu gluži vienkārši Latvijā nav.

Kā konkurēt informācijas apritē – tas ir visaktuālākais jautājums.

Tikko beigusies jūsu ziedošanas kampaņa. Vai finansējums jāatrod pašiem?

Atšķirībā no komercmedijiem, Satori.lv izdod biedrība "Ascendum" – nevalstiska organizācija. Tas nozīmē, ka mūsu galvenais ienākumu avots, pretēji lielākajai daļai interneta portālu, nav reklāmas pārdošana. Mūsu finanšu avoti ir VKKF, Kultūras ministrija, sadarbības projekti ar dažāda veida institūcijām1, kā arī ikgadējā ziedošanas kampaņa. Izaicinājums šādā modelī ir ilgtermiņa darbu plānošana, ņemot vērā finansējuma piešķiršanas ciklisko raksturu.

Kā nonākat no idejas līdz gatavam rakstam?

Pamatā tie ir divi veidi. Pirmkārt, gan autori, kas ar žurnālu sadarbojas jau vairākus gadus, gan jauni autori var iesūtīt savas idejas vai gatavus darbus paši. Tādā gadījumā mēs tos izskatām, spriežam par to kvalitāti un aktualitāti. Otrkārt, ik nedēļu plānojam saturu, gan vadoties pēc šī brīža notikumiem, gan mēģinot brīvā "breinstorma" formātā nonākt pie potenciāli interesantām tēmām rakstiem, intervijām, aptaujām un cita tipa publikācijām. Sekojam līdzi citu mediju saturam, lai iedvesmotos, meklējam arvien jaunus autorus.

Kas ir Jūsu kā redaktora darba misija?

Konkrēti sava darba pozīciju redzu kā tilta veidošanu starp autoriem un lasītājiem. Manuprāt, ir būtiski sekot līdzi gan sabiedriski nozīmīgām tēmām politiskā līmenī, gan norisēm kultūrā – vēlos radīt platformu, kur jebkurš cilvēks, neatkarīgi no savas tābrīža iesaistes šajās jomās, spētu par tām uzzināt būtiskāko. Darbiniekiem cenšos nodrošināt patīkamu vidi, kas ļautu šajā procesā pilnvērtīgi piedalīties.

Konkrēti sava darba pozīciju redzu kā tilta veidošanu starp autoriem un lasītājiem.

Kā vienā teikumā raksturotu Satori.lv lasītāju?

Ar atvērtu prātu un interesi par apkārt notiekošo. Taču mērķis ir auditoriju laika gaitā paplašināt, piesaistīt vairāk gados jaunu auditoriju, kā arī tos, kas ar žurnālā pārstāvētajām tēmām ir vājāk pazīstami, proti, palīdzēt iepazīt aktuālos kultūras un politikas procesus.


1 Piemēram, Vācijas vēstniecību, Latvijas Pilsonisko aliansi u.c.