Skip to main content

Fotostāsts: iepazīsti Mores skolu

vizuāli stāsti
raksti

Mores pamatskola ir akreditēta vispārējās izglītības iestāde, kurā pirmsskolas un pamatizglītību iegūst bērni vispārējā izglītībā un bērni ar īpašām vajadzībām. Skola atrodas Siguldas novadā, apdzīvotā vietā More.

Šajā skolā īsteno trīs pirmsskolas izglītības programmas un trīs pamatizglītības programmas. Šīs skolas mērķis ir attīstīt bērnos prasmes, kas noderēs dzīvē, ne tikai ieemācīt to, ko pieprasa izglītības sistēma un valstī pieņemtie standarti. Skolēni mācās gan klasēs, gan ārpus tām ierīkotajās āra klasēs un skolai piederošajā siltumnīcā. Nodarbojas ar ārpusstundu aktivitātēm, kuru piedāvājums ir plašs. 2018./2019.mācību gadā piedāvātas 11 dažādu jomu interešu izglītības programmas. Skolas apkārtne ir ļoti zaļa un sakopta, tādējādi skolēni var pētīt dabu un uzzināt daudz ko jaunu un noderīgu. Šīs ciemošanās laikā izdevās izveidot foto sēriju, ar kuras palīdzību ir iespējams akcentēt svarīgus jautājumus ne tikai par konkrēto skolu, bet arī par to, kā sabiedrība kopumā pieņem citādākus cilvēkus.

Skolēnu skaits klasēs ir neliels - šobrīd līdz 10 bērniem, tomēr skolēnu skaits Mores skolā pēdējos gados sāk lēnām pieaugt. Pirms 10 gadiem skola tika uzskatīta par nerentablu, bet, nomainot skolas pamatmērķus un tās misiju, skola sāka uzņemt arī bērnus ar īpašām vajadzībām, kas iespējams izglāba skolu no likvidācijas. Mācību procesu organizē atsevišķās plūsmās (vispārējā un speciālā izglītībā), bet skolēnu iekļaušana notiek starpbrīžos, ēdamzālē, skolas pasākumos, interešu pulciņos.   Pēdējos trīs gados skola ir nozīmīgi attīstījusies un veicinājusi plašākas sabiedrības uzmanību par pozitīvajām pārmaiņām Mores skolā. Bērni ir priecīgi un vecāki ir ļoti apmierināti ar skolas darbību. Vecāku aktivitāte un iesaiste skolas pasākumos un ikdienā ir strauji pieaugusi. Skolotāji pielieto radošu pieeju, lai bērni varētu labāk uztvert informāciju un attīstīt savas zināšanas – ierasta prakse skolā jau trīs gadus ir savstarpējo stundu vērošana, starpdisciplināras stundas, mācību process neformālā vidē – ārā, brīvā dabā, siltumnīcā, muzejā, mežā, parkā, sporta centros, zinātnes centros u.c. Ņemot vērā to, ka klasēs ir neliels skolēnu skaits, pedagogi var katram skolēnam pievērsties individuāli un skaidrot uzdevumu tik ilgi, kamēr skolēns to ir sapratis pilnībā. Tas palīdz būtiski uzlabot skolēnu sekmes un uzticēšanos skolotājam.

Kaut gan skolā mācās arī bērni ar īpašām vajadzībām, neviens netiek atstumts un uzskatīts par savādāku. Pateicoties pozitīvajai atmosfērai skolā, skolēni ar īpašām vajadzībām ir būtiski uzlabojuši savas sekmes, pat ja iepriekš viņi uzskatīja, ka tas neizdosies. Tas ir pierādījums, ka īstie cilvēki un pareizā atmosfēra spēj darīt brīnumainas lietas. Tas būtiski uzlabo skolēnu pašsajūtu un sniedz atbalstu, kas nepieciešams, lai uzlabotos veselības stāvoklis. Ir ļoti svarīgi laikus noteikt nepieciešamo atbalstu katram bērnam – vai tā ir speciālā izglītības programma, vai atbalsta pasākumi mācību procesā, vai vienkārši mazāka klase un individuālāka pedagoga pieeja bērnam. Reizēm bērnam dažādu apstākļu dēļ netiek laikus noteikts nepieciešamais atbalsts un rodas “robi” mācību satura apguvē, pašapziņas trūkums, mācību motivācijas problēmas, uzvedības problēmas. 

„Reizēm es domāju, kas ir lielāks ieguvējs no tā, ka īpašie bērni ir iekļauti Mores skolā. Viņi vai visi pārējie, kas ir iemācījušies pieņemt īpašo, saprast viņus, sadraudzēties ar viņiem, spēt sadarboties un būt kopā. Vai īpašie bērni, ka viņi ikdienā ir vidē, kur viņus pieņem tādus kādi viņi ir, nejūtas citādāki vai atstumti, jūtas ļoti labi,” saka Mores pamatskolas direktore Tīna Blūma.

Atrodoties šajā vietā, ir jauki pavadīts laiks un bērnu atšķirīgumu nemaz nevar izjust. Tikai kādi sīkumi lika nojaust, ka daži bērni ir īpaši. Piemēram, uzvedība nedaudz emocionālāka vai nedaudz savādāka reakcija uz notiekošo. Bet tas nekādā gadījumā nav jāuztver kā traucēklis. Atmosfēra skolā ir ļoti draudzīga, pieņemoša un silta. Te valda radošuma gars. Piemēram, vadot nodarbības radošajā fotogrāfijā parādīja, ka interese un spējas krasi neatšķiras no citiem, vienkārši tas prasa paaugstinātu uzmanību, pacietību un lielāku atbalstu no apkārtējiem.

Inese_Kalnina_Moresskola_MG_1951.jpg

Inese_Kalnina_Moresskola_MG_1956.jpg
Inese_Kalnina_Moresskola_MG_1815.jpg

Inese_Kalnina_Moresskola_MG_1824.jpg
Inese_Kalnina_Moresskola_MG_1823.jpg
Inese_Kalnina_Moresskola_MG_1817.jpg

Inese_Kalnina_Moresskola_MG_1810.jpg
Inese_Kalnina_Moresskola_MG_1797.jpg
Inese_Kalnina_Moresskola_MG_1775.jpg

Inese_Kalnina_Moresskola_MG_1841.jpg

Inese_Kalnina_Moresskola_MG_1901.jpgInese_Kalnina_Moresskola_MG_1880.jpg

Inese_Kalnina_Moresskola_MG_1928.jpg

Inese_Kalnina_Moresskola_MG_1927.jpg

Autores: Santa Suhanova, Madara Apse un Inese Kalniņa 

Foto: Inese Kalniņa 

https://www.facebook.com/moresskola/

https://www.sigulda.lv/public/lat/izglitiba/vispareja_izglitiba/mores_pamatskola/

https://insta-stalker.com/tag/moresskola/