Skip to main content

Sociālā uzņēmuma “KK Original Design” digitāla stāsta izveide

Radošā bakalaura darba nosaukums ir “Sociālā uzņēmuma “KK Original Design” digitāla stāsta izveide”, darba autore Multimediju komunikācijas pilna laika neklātienes 4. kursa studente Madara Jaunciema.

Bakalaura darbs ir veidots kā radošais darbs. Darba sākumā tika veikta literatūras izpēte, kurā noskaidroju cik svarīgi ir, mūsdienu sociālo mediju laikmetā, veidot uzmanību piesaistošas reklāmas, kas ir interaktīvas un nav pierastajā reklāmas formātā. Digitāls stāsts ir viens no veidiem, kuru var izmantot kā reklāmu uzņēmumam vai produktam. Šāds stāsts ir efektīvs ar to, ka tajā ir informācija, kura ir parādīta, izmantojot dažādus formātus – audio, video, attēlus, utt. Digitālā stāsta galvenais nosacījums ir, ka tas ir izvietots tiešsaistē un redzams visiem, kam ir pieeja internetam. Šādu reklāmas veidu var izmantot sociālie uzņēmumi. Latvijā sociālie uzņēmumi šobrīd tikai sāk attīstīties, bet uzņēmumu skaits ļoti strauji aug. Sociālā uzņēmuma galvenais mērķis nav gūt peļņu, bet gan mainīt sabiedrību, veidojot labāku pasauli. Tieši tāpēc sociālie uzņēmumi ir tie, kuri noteikti var veidot digitālus stāstus, lai parādītu kā viņu produkts vai pakalpojums maina cilvēku dzīves, kā katrs cilvēks var palīdzēt tiem, kuri paši nespēj par sevi parūpēties, un, kuriem ir vajadzīga līdzcilvēku palīdzība. Par to tiek rakstīts arī literatūrā par sociālā uzņēmuma mārketingu. Svarīgi ir pārdot savas uzņēmuma vērtības, nevis pašu produktu. Tāpēc es izveidoju digitālu stāstu vienam no pirmajiem uzņēmumiem, kuri ieguva sociālā uzņēmuma statusu – “KK Original Design”. Uzņēmums ražo palīgierīces bērniem ar kustību traucējumiem. Digitālajā stāstā informācija ir pastāstīta caur dažādiem formātiem – video, attēliem, infografikām, u.c. Stāstu veidojot, ļoti svarīgi ir izveidot sākumā darba izstrādes plānu, kurā jau tiek noteikts viss, kas stāstā tiks attēlots, jo pēc tam, veicot darba izstrādi, ir vieglāk saprast kāds materiāls ir jāiegūst. Pēc materiāla izstrādes ir jāizlemj, kur informācija tiks izvietota, lai tā būtu tiešsaistē. Lai mans darbs atrastos tiešsaistē, es izveidoju mājaslapu.

Izveidoto digitālo stāstu turpmāk izmantos sociālais uzņēmums “KK Original Design”, dodoties uz dažādām izstādēm, kā arī savos komunikācijas kanālos, kā arī dažādi sabiedriskie mediji var izmantot stāstu kā uzskates materiālu, veidojot publikāciju par sociālo uzņēmumu “KK Original Design”. Stāstu noteikti var izmantot kā atsauci, pētot sociālo uzņēmumu komunikāciju ar sabiedrību, kā arī publikācijās par mūsdienīgiem reklāmas veidiem. Tā kā šobrīd ļoti aktuāla ir tēma par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, un to integrēšanu sabiedrībā, tad noteikti arī manu stāstu var izmantot kā piemēru, apskatot šādu tēmu.

Digitālu stāstu noteikti, vieglāk ir izveidot, ja tiek ievērota naratīva stāstīšanas forma – stāstam ir ievads, vidus un nobeigums, un stāstam ir galvenais varonis. Stāsta galvenais mērķis bija parādīt, kā bērns, kuram ir noteikta diagnoze – bērnu cerebrālā trieka, tiek pie palīgierīces, kas ir pielāgota bērnam un palīdz viņam pārvietoties, pateicoties līdzcilvēku iesaistei. Uzņēmuma ražotās palīgierīces ir izstrādātas konsultējoties ar speciālistiem, tāpēc šīs palīgierīces tiešām var palīdzēt bērniem attīstīties un spert savus pirmos soļus. Tā kā uzņēmums ražo palīgierīces tikai bērniem, bija ļoti grūti atrast vecākus, kas vēlētos, lai viņu bērni tiktu publicēti tiešsaistē, tāpēc stāstā redzamie personāži ir īsti, bet stāsta sižets ir izdomāts, balstoties uz uzņēmuma sniegto informāciju. Ilgu laiku cilvēki ir baidījušies būt kontaktā ar cilvēkiem, kuri ir atšķirīgi no citiem, tāpēc ir tikai saprotams, kāpēc vecāki nevēlas, lai viņu bērni parādītos publiskajā telpā. Tomēr sabiedrības uzskatus varēs mainīt tikai parādot, ka šādi cilvēki ir starp mums, un ļoti bieži viņiem ir nepieciešama tieši līdzcilvēku palīdzība.

Izveidoto digitālo stāstu turpmāk izmantos sociālais uzņēmums “KK Original Design”, dodoties uz dažādām izstādēm, kā arī savos komunikācijas kanālos, kā arī dažādi sabiedriskie mediji var izmantot stāstu kā uzskates materiālu, veidojot publikāciju par sociālo uzņēmumu “KK Original Design”. Stāstu noteikti var izmantot kā atsauci pētot sociālo uzņēmumu komunikāciju ar sabiedrību, kā arī publikācijās par mūsdienīgiem reklāmas veidiem. Tā kā šobrīd ļoti aktuāla ir tēma par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, un to integrēšanu sabiedrībā, tad noteikti arī manu stāstu var izmantot kā piemēru apskatot šādu tēmu.

Digitāls stāsts ir atrodams interneta vietnē www.jaunciema.lv. Stāsts ir veidots tikai datorversijai. Lai stāstu skatītos pilnā ekrānā, jānospiež ir uz klaviatūras taustiņš F11 (portatīvajiem datoriem taustiņu kombinācijas FN+F11).