Skip to main content

Netflix 2018. gada populārākā audiovizuālā satura analīze

Studiju programmas Multimediju komunikācija studentes Madaras Vingres bakalaura darbs ir Netflix 2018. gada populārākā audiovizuālā satura analīze.

Mūsdienās audiovizuālā kultūra ir nemitīgā attīstības procesā – laika gaitā tas, kā cilvēki patērē audiovizuālo saturu, ir mainījies. Tehnoloģiju attīstība un interneta ienākšana cilvēku ikdienas dzīvēs piekļuvi visdažādākajam saturam ir padarījusi pavisam vienkāršu. Vairs nav nepieciešams gaidīt, kamēr jūsu mīļākā filma vai seriāls tiks pārraidīts kādā televīzijas kanālā – to mūsdienās ir iespējams skatīties jebkurā laikā un jebkurā ierīcē. To nodrošina visdažādākās satura straumēšanas vietnes, piemēram, tiešsaistes TV portāli (BBC iPlayer, TVPlay un citi) un video pēc pieprasījuma (video on demand) platformas (Netflix, Hulu un citas). Šīs vietnes kļūst aizvien populārākas un plašāk izmantotas, un pat, iespējams, ka nākotnē tās pilnībā aizstās tradicionālo televīziju.

Netflix ir viena no mūsdienu veiksmīgākajām un ātrāk augošajām video on demand platformām pasaulē – tās piedāvātā audiovizuālā satura izpēte ir nozīmīga, lai izprastu šā brīža audiovizuālā satura tendences izklaides industrijā. Tādēļ šā bakalaura darba mērķis ir noskaidrot kompānijas Netflix 2018. gada populārākā audiovizuālā satura raksturīgākās stilistiskās tematiskās un žanriskās iezīmes.

Pielietojot kvalitatīvo kontentanalīzi, darbā tiek analizēti oficiālajā Netflix 2018. gada preses relīzē 2018 YEAR IN REVIEW: To All the Shows and Movies We’ve Loved This Year uzskaitītie desmit seriāli un trīs filmas. Analizējot visu preses relīzē uzskaitīto audiovizuālo saturu, izdevies gūt pilnvērtīgu priekšstatu par satura tendencēm konkrētajā platformā konkrētajā gadā.

Bakalaura darbā noslēgumā iegūti vairāki secinājumi, lūk, galvenie no tiem:

  • Netflix saturs lielākoties ir paredzēts jauniešu auditorijai. Lielākā daļa – astoņi no trīspadsmit – analizētajiem audiovizuālajiem darbiem stāsta par jauniešu vai bērnu dzīvēm un problēmām, kā arī  tiem raksturīga salīdzinoši vienkārša, klasiska uzbūves struktūra.
  • Kopumā Netflix populārākā audiovizuālā satura stilistika nav sarežģīta. Tomēr gandrīz visu populārāko seriālu un filmu   stilistikai raksturīgs arī kas īpašs, piemēram, darbību vai emociju dramatizējums (paātrinājums, palēninājums, ekstrēms tuvplāns utml.), animācijas vai īpaši skaņas efekti.
  • Populārākajos seriālos un filmās lielākoties tiek apspriestas personīgas tēmas (mentālās problēmas, ģimenes dzīve, pieaugšana), drūmas tēmas (slepkavība, pašnāvība, ģimenes locekļa zaudējums, cietumsods, skarba un nelabvēlīga vide) un dažādību reprezentējošas tēmas (dažādu rasu, tautību, seksualitāšu cilvēki). Visos seriālos un filmās tiek attēlotas attiecības ģimenē, draudzība un mīlestība.
  • Audiovizuālais saturs pārstāv plašu žanru klāstu, visos seriālos un filmās ir saskatāms dominējošais žanrs, kuru papildina citi žanri – lielākoties drāmas vai komēdijas žanra elementi.
  • 2018. gada Netflix populārāko saturu var raksturot, kā tradicionālo vērtību un novatorisma savienojumu. Piemēram, šķietami tradicionāla žanra darbā saskatāmi moderni, iespējams neierasti tehniskie elementi vai tēmas.

Latvijā, vismaz profesionālajā vidē, Netflix joprojām ir kas jauns, par to nav daudz pētījumu – pārsvarā Latvijas interneta vidē lasāmi citās valstīs veiktu pētījumu pārstāsti. Uzsverot šo faktu – Rīgas Stradiņa universitātē šis ir pirmais bakalaura darbs, kurā apskatīta Netflix būtība un analizēts tā piedāvātais saturs.

Šis konkrētais pētījums ir aptvēris tikai nelielu daļu Netflix piedāvātā satura un, redzot cik populāra šī platforma kļūst, to un tās saturu nākotnē nepieciešams turpināt pētīt vēl un vēl. Līdzīgus satura pētījumus ir nepieciešams veidot iespējami biežāk, jo šāda veida pētījumi sniedz ieskatu populārākajās audiovizuālā satura tendencēs konkrētajā laika posmā. Veicot vairākus līdzīgus pētījumus ilgākā laika posmā, piemēram, vairāku gadu garumā, iespējams izdarīt secinājumus par šajās tendencēs notiekošajām izmaiņām.

Bakalaura darbā iegūtie rezultāti potenciāli varētu būt noderīgi satura veidotājiem un kalpot par iedvesmas avotu veiksmīga un mūsdienās aktuāla satura izveidei nākotnē. Šo tēmu – Netflix un Netflix saturu – iespējams apskatīt vēl daudz un dažādos veidos, piemēram, to pētot izmantojot citas metodes un iegūstot rezultātus citās izpētes kategorijās.

Atļauju savu bakalaura darba pieteikumu publicēt RSU studentu medijā.