Skip to main content

Homoseksualitātes tematikas pieauguma plašsaziņas līdzekļos un filmu ietekme uz tolerances līmeni Latvijā

Seksuālās minoritātes ir tās, kas šodien ietekmē daudzu cilvēku viedokļus un rada daudz pārspriedumus par šo tematu. Ne sociologi, ne psihologi, ne politiķi, ne citas zinātnes nozares neapstājas, pētot seksuālās minoritātes no visām eksistences pusēm.

Rīgas Stradiņa universitātes studente Diana Zaičenkova ir uzrakstījusi bakalaura darbu  „Homoseksualitātes tematikas pieauguma plašsaziņas līdzekļos un filmu ietekme uz tolerances līmeni Latvijā”. Kā zināms, visi mediji veido dažādas realitātes, kas savukārt pārstāv viņu auditoriju.

Fakts ir tāds, ka savā pētījumā autore atzīmē, ka gan ziņām, gan filmām par gejiem un lezbietēm ir ne tikai tiesības pastāvēt, bet arī ievērojami pieaugt, kas ietver sevī slēptās sabiedrības manipulācijas un iedzīvotāju tolerances līmeni. Homoseksualitāte bijušajā padomju Latvijā bija krimināli sodāma  lieta, līdz ar to arī mediji tajos laikos publicēja gejus negatīvajā tēlā, kas veidoja noteiktus stereotipus subjekta viedokļa un attieksmes veidošanā. Mūsdienās  redzam homoseksuāļus pozitīvā tēlā, kas, pēc autores domām, ļoti ietekmē jauniešus un to viedokļus pret homoseksuālismu.

Bakalaura darba pamatideja ir tāda, ka mediji (šajā darbā plašsaziņas līdzekļi un filmas), palielinot LGBT kultūras vizualizāciju, cenšas attīstīt tolerances līmeni pasaules iedzīvotāju vidū. Šajā bakalaura darbā tika aplūkota Latvijas iedzīvotāju tolerances pakāpe.

Bakalaura darba galvenais mērķis bija noskaidrot, vai informācijas pieaugums plašsaziņas līdzekļos un filmās maina cilvēku tolerances līmeni pret tādu parādību kā homoseksuālisms.

Darba praktiskā daļa ietvēra kvantitatīvu pētījumu metodi, proti, aptauju divos dažādos Latvijas reģionos -Vidzemē un Latgalē. Autore veica rūpīgu un detalizētu vispārējās tolerances un Latvijas sabiedrības attieksmes pret homoseksualitāti analīzi; plašsaziņas līdzekļu  un filmu ietekmi uz jau izteiktajiem viedokļiem un stereotipiem par šo tēmu, kā arī respondenta vispārējais viedoklis par publikācijām par homoseksuālisma tematiku medijos.

Izanalizējot saņemtos datus, secinājumos bakalaura autore atzīmē, ka Latvijas sabiedrībai joprojām trūkst iecietības pret atsevišķas kultūras pārstāvjiem, dotajā darbā homoseksuālisma pārstāvjiem izveidoto stereotipu dēļ, taču jauniešiem tas viedoklis pārsvarā mainās, noskatoties filmu par LGBT kultūru. Plašsaziņas līdzekļu nozare arvien vairāk aptver cilvēka apziņu, tādējādi ietekmējot subjekta attieksmi pret konkrētu parādību. Šajā pētījumā Latvijas sabiedrības toleranci.

Cilvēka viedoklis un cilvēka attieksme var mainīties atbilstoši situācijai. Cilvēka attieksmi var novērot tikai eksperimentāli, kad cilvēks, kas sevi grib uzskatīt pat tolerantu, viņš to nespēj realizēt praktiski. Piemēram, atrodoties vienā kompānijā ar geju. Lielākā daļa no tiem neatzīst homoseksuālisma pārstāvjus, bet viņu attieksme liecina, ka viņi būtu pret dzīvo kontaktu ar geju, būt kopā ar viņu tajā pašā uzņēmumā, bet Latvijas sabiedrība atzīst faktu, ka publikācijas par homoseksuālisma tēmu ir vērstas uz iecietības un tolerances līmeņa paaugstināšanu.

Es, Diana Zaičenkova (MK2016_v1), atļauju izmantot savu bakalaura darbu publiskošanai RSU Studentu medijā.