"Idejas rodas no zila gaisa”. Saruna ar grafiķi Juri Artūru Putrāmu Skip to main content

"Idejas rodas no zila gaisa”. Saruna ar grafiķi Juri Artūru Putrāmu

Sezona 1
TV

Radošā gaisotnē ar grafiķa un mākslinieka vizuālo darbu klātesamību par mākslu, dzīvi, politiku un par to, kāpēc latvieši ir tādi, kādi tie ir, stāsta Juris Artūrs Putrāms.

Mākslinieka stāstījumā tiek izceļots cauri spilgtākajiem pagātnes notikumiem, kas ietekmējuši viņa dzīvi, atklājot to latviešu gleznotāju, kas J. A. Putrāma bērnībā viņu iedvesmojis, pakavējoties atmiņās pie studijām Latvijas Mākslas akadēmijā, kā arī cenšoties definēt mākslas nozīmi perestroikas laikā.

Jura Artūra Putrāma grafiskie darbi visos laikos ir reflektējuši sabiedriskos notikumus jeb kā mākslinieks saka, ka caur tiem viņš reaģē uz apkārtējo vidi. Būtiski ir arī tas, ka visaktīvākā darbība notikusi tieši politisko pārmaiņu laikos, kas arī 90. gados ļāvis mākslinieka darbiem kā vieniem no pirmajiem izceļot ārpus valsts un tikt izstādītiem vairākās vietās Vācijā. “Māksla bija glābējzvans politiskajiem notikumiem,” izsakās pats Putrāms.

Mākslinieks nekad nav bijis aktīvs dalībnieks politiskajās aktivitātēs, un arī gaidas no tagadējiem politiskajiem spēkiem nav lielas, tik vien kā tas, ka valstij būtu jāspēj “nodrošināt pensionāriem jēdzīgu eksistenci un pārējiem iespēju kaut ko darīt ”.

Spriežot par to, kāpēc mums nav tik labi kā Skandināvu valstīs, Putrāms min mūsu atšķirīgo mentalitāti, kas esot mums diezgan neglaimojoši, iespējams, ir arī iemesls krasajai atšķirībai mūsu un Skandināvu valstu labklājības līmenim.

FotOJansons 2.jpg
FotOJansons 3jpg.jpg

Autori: Māra Bula, Eva Celma, Ojārs Jansons, Elmaara Aiga Timma