Rīgas Stradiņa universitātes muzejā turpina pētīt augstskolas vēsturi Skip to main content

Rīgas Stradiņa universitātes muzejā turpina pētīt augstskolas vēsturi

Raksti

Rīgas Stradiņa universitātes muzejs nodarbojas ar pētniecību un eksponātu glabāšanu jau 18 gadus.

Galvenais muzeja darbības mērķis ir vērsts uz Rīgas Stradiņa universitātes vēsturiskā mantojuma saglabāšanu un padarīt to pieejamu sabiedrībai. Muzejs reprezentē Rīgas Stradiņa universitāti kā vienu no vadošajām Latvijas augstskolām. Muzeja vēsture pētīta kopš pašiem augstskolas pirmsākumiem 1950.gadā, taču pats vēstures muzejs oficiāli izveidots 2001.gada septembrī. Augstskolai arī vairakkārt mainījies nosaukums – sākotnēji to sauca par Rīgas Medicīnas institūtu, vēlāk par Latvijas Medicīnas akadēmiju. Rīgas Stradiņa universitātes vārdu augstskola ieguva 2002.gadā.

_MG_5822.jpgTagadējā muzeja vadītāja Daiga Dupate min, ka liels ieguldījums muzeja izveidei ir bijis pirmajai vadītājai Ausmai Šaško. Viņa augstskolā nostrādāja 56 gadus un vienmēr rūpējās par augstskolas vēstures liecību glabāšanu. Muzejs oficiāli darbojas 18 gadus, taču vēstures materiālu, atmiņu un fotogrāfiju glabāšana ir nozīmīga visu augstskolas pastāvēšanas laiku. Ausma Šaško bija arī ilggadēja augstskolas laikraksta „Padomju Mediķis” vēlāk „Pulss” redaktore. Kā uzsver Daiga Dupate, pateicoties šim laikrakstam un oriģinālajiem fotouzņēmumiem bija saglabājies arī pirmais laikraksta eksemplārs, kurā bija apvienota viena liela un ļoti vērtīga fotokolekcija.

_MG_5837.jpg

Nākošajā 2020.gadā augstskola svinēs 70 gadu jubileju, tāpēc vēstures muzejs turpina vēsturiskā mantojuma pētniecību un atmiņu fiksēšanu no bijušajiem darbiniekiem un studentiem. Arī pašas muzeja darbinieces mērķtiecīgi vāc gan foto, gan cita veida materiālus par dažādām ar augstskolu saistītām tēmām. „Šobrīd aktualitāte ir zinātniskā darbība augstskolā, kas ir mazāk pētīta, ir mazāk pieejamu materiālu”, atzīst muzeja vadītāja. Ir atsaucība no ilggadējiem darbiniekiem, kuri nodod dažādus materiālus, atmiņu stāstus muzeja krājumam.

_MG_5863.jpg

Muzejs sevī glabā liecības par augstskolas sākotnējo darbību kā Rīgas Medicīnas institūtam, kad bija tikai trīs – ārstniecības, farmācijas un zobārstniecības fakultātes. Apskatāmi arī dažādi eksponāti un fotogrāfijas, kas raksturīgas augstskolas laikam, kad tā pastāvēja ar Latvijas Medicīnas akadēmijas nosaukumu, līdz beidzot nonāk līdz muzeja jaunākajai daļai – krājumam par sociālo zinātņu ienākšanu augstskolā 1998.gadā. Pagājušajā gadā sociālajām zinātnēm Rīgas Stradiņa universitātē apritēja 20 gadu.

_MG_5831.jpg

Šobrīd augstskolā tiek attīstītas pieejamās un izveidotas jaunas studiju programmas, kuras piedāvā studēt gribētājiem arvien jaunas iespējas mērķtiecīgā un izaugsmi vērstā augstskolā. Līdzās studijām augstskolā ir arī mākslinieciskie kolektīvi un iespēja sportot. Vēsturiski Rīgas Stradiņa universitātes tautas deju ansamblis „Ačkups” un jauktais koris „Rīga” iemantojis plašu atpazīstamību. Muzejā atrodamas vēstures liecības un atmiņu stāsti ne tikai par studiju procesu, bet arī „Ačkupa” dejām un kora „Rīga” dalību dažādos pasākumos gan tepat Latvijā, gan ārzemēs, nesot Rīgas Stradiņa universitātes vārdu.

Teksta autore: Gita Pērkone

Foto un video: Līva Simsone