Skaļāk! RSU Studentu medijs

Galerija

04. aprīlis, 2018

Fotostāsts: viņu skaits ar katru gadu mazinās

Katru gadu 25.martāTukumā  notiek atceres diena izsūtītajiem Tukuma iedzīvotājiem un viņu piederīgajiem. Pulcēšanās notiek pie “Lielā akmens”, kurš uzstādīts kopā ar piemiņas plāksnēm ar to iedzīvotāju vārdiem, kas neatgriezās no izsūtījuma Sibīrijā. Piemiņas vietā ir izvietotas arī dzelzceļa sliedes ar pilsētu un apdzīvotu vietu nosaukumiem, uz kurieni Tukuma iedzīvotāji tika izsūtīti. Izsūtīto cilvēku paaudze pamazām aiziet no mums. Viņu skaits ar katru gadu mazinās. Tomēr vēl palikušie izsūtītie un viņu piederīgie turpina iesākto tradīciju - 25.martā pulcēties pie “Lielā akmens” netālu no dzelzceļa uzbēruma, kur 1941.gada 14.jūnijā un 1949. gada 25.martā sākās tautas traģēdija.
 

Fotosērijas autors: Marts Norenbergs