Skaļāk! RSU Studentu medijs

Blogs

02. janvāris, 2018

Tautastērps kā kultūras mantojums

“Balta nāca tautu meita,
kā ar sniegu apsnigusi;
nav ar sniegu apsnigusi,
nāk ar savu tikumiņu.” (Latviešu tautasdziesma )

          Šī tautasdziesma latviešu folklorā pieder pie kāzinieku dziesmām un tā spilgti raksturo sabiedrības uzskatu par jaunas sievietes būtību pirms precībām: tikumīga, šķīsta, skaidra. Taču ne tikai tautu meitas tiklums, bet arī izskats, ne tikvien jaunmeitai, bet arī tautu dēlam, norāda uz personības būtību. Kārtīgi uzposts, izgludināts un uzspodrināts tautastērps liecina par čaklu un kārtīgu tā īpašnieku, tātad labu sievu vai vīru. Ik reizi, kad tuvojās kādi īpaši svētki, kūmas, iešana baznīcā, gadskārtas vai precinieks brauca lūkoties sev lauleni, tika vilktas tautas svētku drānas, kas bija kā identitātes zīme katram latvietim. Diemžēl tautastērpu kopš 19.gadsimta vidus vairs gandrīz nevelk lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju. Tas joprojām ir uzskatāms par vērtību un krāšņu kultūras mantojumu, tomēr, apmeklējot dzimšanas dienas svinības vai teātra izrādi, tiek lemts par labu cita veida apģērbam.

          2018.gadā Latvija svinēs savu simtgadi. Lai joprojām tautastērpa būtību, mantojumu, vērtību neaizmirstu un godātu, Latvijas Nacionālais kultūras centrs ir realizējis projektu “Katram savu tautastērpu”, kas ir kā dāvana dzimšanas dienā Latvijai un pašiem latviešiem. Tiek filmēti un veidoti video, izdotas grāmatas, rīkoti semināri un izstādes ar mērķi, informēt, pastāstīt, parādīt un vēstīt par gadsimtus ilgo un seno mantojumu - tautastērpu.
         
          Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku dalībniekiem, kuri sniedz priekšnesumus, tautastērps ir būtiska sastāvdaļa. Uzskatu, ka pateicoties šīm kultūras svinībām šis goda apģērbs joprojām “dzīvo cauri laikiem”, nav aizmirsts. Tomēr ne visi ir spēj tautastērpu demonstrēt, izrādīt un cienījami to parādīt plašākai sabiedrībai. Bieži vien tiek izteikti dažādi aizrādījumi un ierunas, kas vērstas neprasmīgā valkātāja virzienā. Ir jāizrāda gods tautastērpam, t.i., pirms tā uzvilkšanas ir rūpīgi jāizpēta, kā, kas un kādā veidā ir jāapģērbj, lai neslava un nesmukums “ietu gar degunu” sajūsminātam un bramanīgam tērpa īpašniekam.

          Sākumā ir ļoti svarīgi saprast savu piederību novadam un pilsētai, jo katram apgabalam, vietai un apvidum ir savas tautastērpa krāsas un apģērba pazīmes, kuras ir pielīdzināmas konkrētam atpazīstamības simbolam. Gluži tāpat, kā katrai valstij ir savs karogs, tā arī konkrētas krāsas un izskats ir drānām katrā reģionā un novadā.

          Tautastērpa linu krekls ir viena no pamatsastāvdaļām. Krekla garums nedrīkst būt pārāk īss, tam “..jābūt līdz puslielam, reizē pildot gan krekla, gan, mūsdienu izpratnē, apakšsvārku funkciju.” (Kirilova)Čaklākās rokdarbnieces arī izšuj ar baltu diegu apkaklīti. Piemēram, Pērkones novada kreklos apkaklītes ir izstepētas ar vienpusējo un divpusējo cauro vīli, savukārt Bārtas novadā tiek izšūta pat krekla apakšpuse.

        Par kārtīgu sievu un labu saimnieci liecināja ne tikai tās darbi, bet arī izskats. 18. un 19.gadsimtā valdīja uzskats, ka tikai miesās branga un pilnmiesīga tautu meita būs laba sieva un dēlu māte. Jaunās meitas, zinādamas šo visu, centās iepatikties jaunekļiem, uzvelkot vairākus svārkus. (Studija Latva 2013)           

          No svārku auduma drīkstēja arī šūt jakas un ņieburus, tomēr tas neliecināja par labu gaumi, tāpēc visbiežāk no šīs tendences centās izvairīties. (Karlsone 2011)To garums bija līdz jostasvietai, tādejādi tika izcelts valkātāja viduklis.

             Svarīga tērpa rota bija villaine, kuru piemin neskaitāmās tautasdziesmās. “Vērpu, audu linu kreklus, nevar' pūru piedarīt. Vērpu, audu villainītes, tad pūriņu piedarīju.” (Latviešu tauta b. g.)Rotātās villaines parasti sasprauda kopā ar greznu saktu, savukārt villaines, kuras nebija izrakstītas bija vienkārši pārliktās pār pleciem.

          Lai jaunie puiši zinātu, kura meita precēta, kura ne, neprecētās daiļavas lika galvā atšķirīgas rotas no precētajām. Matu vainagi bija domāti jaunavām, tomēr baltās aubes ģimenes mātēm, kurām bija jau jārūpējas par uguni pavardā. Stiprais dzimums savukārt izvēlējās galvassegu atkarībā no gadalaika. Ģimenes stāvoklis vīriešiem nebija nosakāms pēc cepures.

          Šīs visas detaļas, kuras ietilpst tautastērpā, ir tikai daļa no visa. Arī vestēm, apaviem, rotām, jostām, prievītēm un zeķēm, kā arī matu sakārtojumam ir īpaša nozīme. Svarīgākais ir atcerēties tautastērpa nozīmi un kārtīgi izpētīt tā sastāvdaļas, kas jādara katram pašam, jo novadu un pilsētu ir daudz, tāpat arī tur raksturīgais apģērba izskats.
 
           Ik reiz, kad Dziesmu svētkos esmu uzvilkusi tautastērpu, sajūta ir neaprakstāma. Tas ir gluži kā būt kopā ar saviem senčiem, gūt viņu stiprumu un just spēcīgo auru. Dziedot un izdziedot tautas lūgsnas jeb dziesmas Mežaparka estrādē, tajā brīdi man blakus vairs nestāv meitene no Siguldas vai Ventspils. Tur stāv manas māsas un brāļi, mani draugi un mana ģimene. Sastopas acu skatieni, draudzīgi smaidi, pār vaigiem norit asaras, un mammas dāvātā sakta pie tautastērpa silti silda sirdi. Uzskatu, ka Vairai Vīķei-Freibergai bija taisnība, kad savā uzrunā 2013.gada Dziesmu un Deju svētkos viņa teica: “Mēs esam stipri, mēs esam vareni!”. Jā, mēs patiesi esam! Un tautastērpā esam neuzveicami, jo esam visi kā viens. Tautastērps ir mūsu diženums un cēlums. Tas ir mūsu mantojums.
 
 


 

 
Atsauces:
Karlsone, Anete. 2011. "Latvijas kultūras kanons. Tautas tērps". letonika.lv. http://www.letonika.lv/groups/default.aspx?title=LKK resurss/16. 
Kirilova, Anda. b. g. "MAZLIET PAR TAUTAS TĒRPU". parkulturu.lv.
Latviešu tauta. b. g. "LATVIEŠU TAUTAS DZIESMAS". latviandainas.lib.virginia.edu. http://latviandainas.lib.virginia.edu/tei.latv03.xml?lang=lav&div_id=latv03_s1ss8h. 
Latviešu tautasdziesma. b. g. "Barona un Brīvzemnieka krājums".
Studija Latva. 2013. "TAUTAS TĒRPI". latva.lv. http://www.latva.lv/tautas-terpi. 
http://www.anviam.lv/uploads/767x0_2560x0/anvi-am-tautasterpi15.jpg

Beāte Paleja

Tev varētu patikt

Komentāri

29. marts, 2018

ephkgsy

ezA90d ruzieehrepbw, [url=http://vwbtpvxfuglm.com/]vwbtpvxfuglm[/url], [link=http://uciggkaqplfl

Komentēt

Vārds:

E-pasts (netiks publicēts):

Komentārs: