Skaļāk! RSU Studentu medijs

Blogs

03. janvāris, 2017

“Kādu dienu katram bērnam būs iespēja iegūt izcilu izglītību!”

Ar šādu saukli jeb moto globālais izglītības tīkls “Teach for all” apvieno 40 organizācijas visā pasaulē, kas cīnās par vienlīdzīgām tiesībām uz izcilu izglītību katram bērnam.


Foto: http://teachforall.org/en
 
Vai Tev bija iespēja iet skolā? Vai Tavi vecāki atļāva Tev mācīties? Vai Tev bija iespēja izvēlēties, kurā skolā mācīties? Vai Tev bija iespēja mācīties, ko papildus ārpus skolas? Vai Tev bija iespēja iegūt augstāko izglītību? Iespējams, dzīvojot Latvijā šie jautājumi varētu šķist pat nedaudz muļķīgi, tomēr miljoniem bērnu visā pasaulē nav pieejama kvalitatīva izglītība vai izglītība vispār! Piemēram, Indijā tikai 1 no 10 skolēniem pabeidz vidusskolu, Ganā 92% no 2. klases skolēniem ir analfabēti, savukārt Ķīnā mazāk kā 5% bērnu, kas aug nabadzīgās ģimenēs, būs iespēja mācīties augstskolā!
http://teachforall.org/en/global-problem
 
"Iespējams, dzīvojot Latvijā šie jautājumi varētu šķist pat nedaudz muļķīgi, tomēr miljoniem bērnu visā pasaulē nav pieejama kvalitatīva izglītība vai izglītība vispār"!


Foto: http://teachforall.org/en/global-problem
 
Arī šķietami attīstītākās valstis saskaras ar lieliem izaicinājumiem savās izglītības sistēmās. Arvien vairāk palielinās zināšanu plaisa starp turīgāko un nabadzīgāko ģimeņu bērnu sekmēm -  nereti skolēni no trūcīgākām ģimenēm atpaliek no bagātāko ģimeņu vienaudžiem līdz pat viena mācību gada vielas apjomam! http://www.oecd.org/pisa/data/
 
Bieži cilvēki mēdz uzskatīt, ka nevienlīdzīga un nekvalitatīva izglītība ir tikai lokāla, katras valsts problēma, tomēr realitātē tā skar mūs visus, neatkarīgi no mūsu statusa sabiedrībā un dzīves vietas. Cilvēki ar zemu izglītības līmeni ir daudz vairāk pakļauti nabadzības riskam un slimībām. Nekvalitatīva izglītība var kļūt arī par pamatu lielākai noziedzībai un vardarbīgiem konfliktiem. http://teachforall.org/en/global-problem

"Cilvēki ar zemu izglītības līmeni ir daudz vairāk pakļauti nabadzības riskam un slimībām. Nekvalitatīva izglītība var kļūt arī par pamatu lielākai noziedzībai un vardarbīgiem konfliktiem".

Tieši tāpēc arī pastāv globālais izglītības tīkls “Teach for all” (TFA), lai globālā mērogā veicinātu pārmaiņas izglītības sistēmās un sabiedrībās, kam rezultātā būtu jānodrošina, ka katram bērnam neatkarīgi no ģimenes sociālekonomiskā stāvokļa un dzīvesvietas ir pieejama kvalitatīva izglītība. 
 
TFA 2007. gadā nodibināja pirmās šāda tipa izglītības programmas Amerikas Savienotajās Valstīs (Teach for America) izveidotāja Vendija Kopa (Wendy Kopp) un Lielbritānijas programmas “Teach first” dibinātājs Brets Vigdorts (Brett Wigdortz). TFA izveidošanas mērķis bija apvienot spēkus ar neatkarīgajām organizācijām dažādās pasaules valstīs, nodrošinot operatīvāku informācijas un pieredzes apmaiņu individuālo un globālo mērķu sasniegšanā. Programmas visā pasaulē piesaista, rūpīgi atlasa un apmāca darbam skolās tika labākos un talantīgākos augstskolu absolventus un profesionāļus. Dalībnieki ne tikai vismaz divus gadus strādā skolās, mācot mācību priekšmetu, kas saistīti ar viņu profesionālo jomu, bet turpina mācības arī unikālā līderības attīstības programmā.
 

FOTO: http://teachforall.org/en/sharing-solutions

Pēc programmas absolvēšanas dalībnieki pievienojas absolventu pulkam, turpinot aktīvi  darboties dažādās jomās. http://teachforall.org/en/leadership-for-chan ge

"Mums ir pārāk maz iedzīvotāju ar augstiem sasniegumiem. Latvijā tādi ir 3,5%, bet vidējais OECD rādītājs ir 7,8%. Pētījuma rezultāti arī rāda, ka aizvien palielinās plaisa starp skolēnu sasniegumiem lielo pilsētu un lauku skolās"!

 Latvijā TFA ietvaros jau gandrīz 10 gadus darbojas izglītības programma “Iespējamā misija” (IM). Lai arī mūsu valstī, iespējams, nav tik acīmredzamu problēmu izglītībā kā jau iepriekš minētajā Indijā, Ganā, vai pat ASV, tomēr nesen iznākusī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) starptautiskā skolēnu novērtēšanas programma atklāj ļoti satraucošu ainu. IM direktors Kārlis Andersons savā blogā raksta: “Starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā (PISA), kur tiek vērtēta skolēnu kompetence dabaszinībās, matemātikā un lasīšanā, Latvija starp visām 72 valstīm, kas piedalījās pētījumā, nemainīgi ir saglabājusi viduvējības statusu. Mums ir pārāk maz iedzīvotāju ar augstiem sasniegumiem. Latvijā tādi ir 3,5%, bet vidējais OECD rādītājs ir 7,8%. Pētījuma rezultāti arī rāda, ka aizvien palielinās plaisa starp skolēnu sasniegumiem lielo pilsētu un lauku skolās!” Atsaucoties uz šiem datiem, nobeigumā vēlos citēt IM valdes priekšsēdētāju Ingrīdu Blūmu un aicināt ikvienu aizdomāties par izglītības vērtību un nozīmi mums katram individuāli un globālā mērogā: “Latvijas sekmīgas attīstības pamats ir gudri, radoši un prasmīgi cilvēki, tāpēc mēs nevaram atļauties būt viduvēji! Latvijas izglītības sistēmai ir jātiecas uz izcilību.”

“Latvijas sekmīgas attīstības pamats ir gudri, radoši un prasmīgi cilvēki, tāpēc mēs nevaram atļauties būt viduvēji! Latvijas izglītības sistēmai ir jātiecas uz izcilību, ” tā Blūma.

 

 
Turpinājumā šim rakstam sekos divas intervijas ar Latvijas programmas (“Iespējamā misija”) un Lielbritānijas programmas (“Teach first”) vadītājiem, kas ļaus vairāk iepazīt ne tikai TFA, bet arī katras valsts organizācijas.

 
 

Lauma Tuča

Tev varētu patikt

Komentāri

Neviens komentārs vēl nav pievienots.

Komentēt

Vārds:

E-pasts (netiks publicēts):

Komentārs: